11.11.2018

"Polsko, życzymy Ci kochających Cię i siebie nawzajem obywateli, szanujących siebie nawzajem, którzy będą służyli Tobie i wspólnemu dobru!..."[link do galerii]  [...] 
szkoła promująca zdrowie


ZSO 12 w Zabrzu - Szkołą Promującą Zdrowie 
    
Dnia 7.04.2016 został szkole uroczyście nadany Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych, dyrektorzy sąsiednich szkół, przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Uzyskanie certyfikatu nadanego nam przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach to wynik ponad dwuletnich działań podejmowanych w ramach promocji zdrowia w naszej placówce. Główna ideą towarzyszącą wszystkim działaniom dydaktyczno-wychowawczym podejmowanym przez nauczycieli są słowa zawarte w misji szkoły – wspomaganie każdego ucznia we wszechstronnym rozwoju. Podjęcie działań związanych z przystąpieniem do Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest rozwinięciem tej idei, która jest także myślą przewodnią Szkolnego Programu Wychowawczego
i Szkolnego Programu Profilaktyki. W ramach Programu Promocji Zdrowia podjęliśmy między innymi pracę nad promocją picia wody, poprawą koncentracji uczniów, motywacją do nauki, poprawą samodzielności życiowej naszych uczniówz niepełnosprawnością.
    Bardzo cieszy nas uzyskanie Certyfikatu i czekamy na realizację kolejnych działań w ramach promocji zdrowia. [galeria]

Izabela Wieczorek


Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami, jak poprawić koncentrację uwagi.


Szkoła Promująca Zdrowie 

    Projekt Szkoły Promującej Zdrowie jest ściśle powiązany z ogólnoeuropejskim budowaniem sieci „Szkoły dla zdrowia”.
     Istotą przedsięzwięcia jest całościowe podejście do zdrowia, z akcentem na zdrowe żywienie
i aktywność fizyczną, propagowaną w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży. Nasza szkoła
w ubiegłym roku szkolnym (2014/2015) była w okresie przygotowawczym, a w tym roku odbywa pierwszy rok kandydacki do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

    W ubiegłym roku szkolnym w ramach projektu podjęto następujące działania: 

1) Ogólnoszkolna akcja „Piję wodę”. W ramach działań przeprowadzono pogadanki informacyjne dla uczniów oraz akcję informacyjną dla rodziców uczniów na temat korzyści picia wody - krótki wykład na ten temat w czasie zebrań z rodzicami. Przygotowano także ulotkę informacyjną. 

2) Samodzielność życiowa uczniów z niepełnosprawnością - w ramach zadania odbywają się spotkania i pogadanki z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością. Dnia 21.01.2015 odbył się dla społeczności szkolnej pokaz zorganizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z paraolimpijczykami, którzy zaprezentowali pokaz szermierki, elementy samodzielnego posługiwania się wózkiem inwalidzkim i uczyli przezwyciężania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. 

3) Anoreksja i bulimia, przyczyny, objawy i konsekwencje - nawiązano współpracę ze studentami z organizacji IFMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny), którzy przeprowadzili 21 listopada 2014 roku serię pogadanek z uczniami wszystkich klas licealnych na temat zaburzeń odżywiania. 

4) Koncentracja i koncentrowanie się – w ramach tego zadania odbywa się systematyczna nauka żonglowania na lekcjach wychowania fizycznego, jako jeden z elementów wpływających na kształtowanie zdolności koncentracji uczniów naszej szkoły. 

    Jednocześnie grupa nauczycieli koordynatorów projektu już drugi rok uczestniczy w szkoleniach doskonalących z zakresu projektu Szkolnej Promocji Zdrowia, prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach.


    Przed nami jeszcze sporo działań i ogólnoszkolnych przedsięwzięć w ramach realizacji projektu.
O wszystkich będziemy systematycznie informować. 

W imieniu koordynatorów projektu
Izabela Wieczorek

 
zamknij okno