26.07.2018

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na tablicy informacyjnej. [...] 
nauczycieleDyrekcja Szkoły:

mgr Jacek Szkarłat - Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze
mgr Maria Skrzypczyk - Wicedyrektor Szkoły, nauczyciel matematyki, informatyki     

Nauczyciele:

mgr Beata Kopiec - Krupa - nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego
mgr Piotr Michna - nauczyciel języka polskiego
mgr Agnieszka Szewczyk - nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
mgr Joanna Boufał- nauczyciel matematyki
mgr inż. Aleksandra Sobik - nauczyciel matematyki
mgr inż. Aleksandra Safuta - nauczyciel matematyki, fizyki
mgr Mirosława Leciejewska - Boncol - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości
mgr Maciej Śliwa - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości
mgr Grażyna Tyszka - nauczyciel biologii, chemii
mgr Izabela Wieczorek - nauczyciel biologii
mgr Anna Foltyn - Simka - nauczyciel chemii
mgr Beata Woźniak - Suchanek - nauczyciel geografii
mgr Mirosława Skowron - nauczyciel geografii
mgr Anna Koenighaus - nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Lisowicz - Wypart - nauczyciel języka angielskiego
mgr Danuta Kaczmarek - nauczyciel języka angielskiego
mgr Beata Tomiczek - nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Lilianna Konieczny - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Katarzyna Wielgopolan - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Natalia Milberg - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Krystyna Szkarłat - doradca zawodowy
mgr Sławomir Czypczar - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Ciereszko - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Sebastian Wojcieszczak - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Bożena Syrek - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Agnieszka Łukaszek - nauczyciel muzyki
mgr Sabina Węglarz - nauczyciel plastyki
mgr Elwira Madla - nauczyciel religii
mgr Marianna Wójcik - nauczyciel informatyki, techniki
ks. Zbigniew Kociubiak - nauczyciel religii

Pedagodzy:

mgr Beata Szaflik - Sprung - psycholog
mgr Aleksandra Kowalik - pedagog
mgr Aleksandra Dąbrowska - nauczyciel wspomagający
mgr Anna Ulatowska - nauczyciel wspomagający
mgr Olimpia Szarapow - nauczyciel wspomagający
mgr Aleksandra Halemba - nauczyciel wspomagający
mgr Patrycja Jureczko - logopeda

Biblioteka szkolna:

mgr Bożena Drężek - bibliotekarz
 
zamknij okno