21.10.2017

     Drodzy uczniowie i nauczyciele pamiętacie słodki tydzień w zeszłym roku szkolnym? My pamiętamy, że wszystkie wypieki znikały w mgnieniu oka, a dzięki  [...] 
gimnazjum


   Gimnazjum nr 4 należy, wraz z IV Liceum Ogólnokształcącym, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu. Istnieje od września 1999r. W latach 1999/2000 i 2000/2001 gimnazjum liczyło 2 oddziały klasowe, natomiast od roku szkolnego 2001/2002 uczniowie uczą się w 3 oddziałach klasowych na każdym etapie nauki. Obecnie gimnazjum liczy 271 uczniów w dziewięciu oddziałach klasowych. Od 1 września 2005 w szkole funkcjonuje klasa integracyjna.

   Od początku Gimnazjum nr 4 jest placówką nowoczesną, przyjazną i innowacyjną. Przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów. Ponad to, stwarza swoim uczniom jak najlepsze warunki do rozwoju swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy oraz gwarantuje wysoki poziom nauczania.

   Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Program szkoły skierowany jest na ucznia i jego potrzeby oraz umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Wykwalifikowana, zaangażowana i kompetentna kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem uczniów.


 

 
zamknij okno