11.11.2018

"Polsko, życzymy Ci kochających Cię i siebie nawzajem obywateli, szanujących siebie nawzajem, którzy będą służyli Tobie i wspólnemu dobru!..."[link do galerii]  [...] 
erasmus +


Konferencja podsumowująca działania związane z projektem „Doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako jeden z kierunków rozwoju szkoły”


    12 kwietnia 2016 w naszym zespole odbyła się konferencja podsumowująca działania projektowe w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu, którego główną częścią była wizyta studyjna („Job Shadowing”) nauczycieli w rumuńskim Sybinie. Pedagodzy odwiedzili Centrum Edukacji Integracyjnej Nr 1 w Sybinie, gdzie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ich rumuńskich kolegów i koleżanki, wymieniali się dobrymi praktykami
i doświadczeniami w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
    Konferencję zaszczycili swoją obecnością: radna Sejmiku Śląskiego
i dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu – pani Urszula Koszutska, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 31 i Nr 28 w Zabrzu oraz nauczyciele i uczniowie zabrzańskiego ZSO Nr 12.
    Słowo powitania wygłosił dyrektor szkoły Jacek Szkarłat, a konferencję poprowadziła koordynator projektu Aleksandra Lisowicz - Wypart.
Uczestnicy dowiedzieli się jakie cele przyświecały projektowi, poznali system edukacyjny w Rumunii. Przybliżono im również placówkę partnerską z Sybina, która specjalizuję się w nauczaniu specjalnym i doradztwie metodycznym z zakresu integracji i nauczania włączającego.
    Osoby uczestniczące w projekcie przedstawiły także sposoby pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ZSO Nr 12. Uczniowie: Kinga Spierewka, Paweł Minkowski i Dawid Węgrzyński, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat integracji w szkole.
Pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej omówiła główne zadania swojej placówki oraz zaprosiła do dalszej współpracy.
    Konferencję zakończyły prezentacje filmów wykonanych techniką „Stop Motion” („Slow Motion”), a chętni nauczyciele wzięli udział w warsztatach dotyczących tworzenia filmów tą techniką.
Radość sprawiło nam, że nasze przedsięwzięcie spotkało się z dużym uznaniem.


          Opracowanie: Agnieszka Szewczyk i Aleksandra Lisowicz-Wypart
Działania projektowe w ramach programu Erasmus+ i projektu
"Doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako jeden z kierunków rozwoju szkoły".

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

    W ramach programu Erasmus+ przeprowadzono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu. Od listopada do grudnia 2014r. odbyło się 30 godzin lekcyjnych, podczas których nauczyciele przypomnieli sobie potrzebne i kluczowe słownictwo, ale przede wszystkim ćwiczyli konwersację, niezwykle potrzebną w czasie wyjazdów zagranicznych. Wśród zagadnień tematycznych przećwiczonych na zajęciach znalazły się m.in. podróżowanie, rezerwacja w hotelu, restauracja, szkoła, choroby (w tym rodzaje niepełnosprawności). Dzięki tym zajęciom można było sobie utrwalić niezbędne słownictwo oraz poznać potrzebne wyrażenia, które ułatwią komunikowanie się podczas pobytu w szkole w Rumunii.

Agnieszka SzewczykDWUDNIOWE WARSZTATY JĘZYKA RUMUŃSKIEGO Z ELEMENTAMI KULTURY I HISTORII

    Grupa 10 nauczycieli z naszej szkoły spędziła w Krakowie dwie kolejne soboty (tj. 6 i 13 grudnia) Celem wyjazdu był udział w zajęcia przygotowanych przez Szkołę Językową CALITATE. Zajęcia te miały charakter warsztatów języka rumuńskiego dla początkujących
z wprowadzeniem kulturowym. 
Uczestnicy zajęć mogli poznać nie tylko historię, najważniejsze obyczaje i tradycje poszczególnych krain geograficznych Rumunii, ale przede wszystkim przybliżone zostały im wydarzenie końca XX wieku, które miały ogromny wpływ na sytuacje współczesną tego kraju. Spora część zajęć została poświęcona kulturze i literaturze rumuńskiej. Omawiane pozycje literackie jeszcze bardziej zbliżyły uczestników warsztatów do tego jakże pięknego kraju. Należy podkreślić, że zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez Panią Joannę Kornaś-Warwas - tłumaczkę, lektorkę języka rumuńskiego, przekładającą prozę, poezję oraz sztuki teatralne. Nauczycielom naszej szkoły przybliżyła ona twórczość najbardziej cenionych pisarzy rumuńskich, takich jak Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. Przetłumaczona przez nią powieść Dana Lungu „Jestem komunistyczną babą!” była w 2010 r. nominowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”. 
    Dla mnie najcenniejsza okazała się tego dnia cześć warsztatów poświęcona turystyce
w Rumunii. Mnóstwo praktycznych informacji dotyczących poruszania się po tym kraju, miejsc wartych zobaczenia, znajdowania noclegu i nazw potraw, których koniecznie należy spróbować
w rumuńskich restauracjach przekonała mnie do wizyty w tym kraju. Niezbędnik turystyczny mimo, że podany w pigułce zachęcił wszystkich do wizyty w Sybinie. 
    Kolejny dzień to profesjonalnie poprowadzone zajęcia z podstaw języka rumuńskiego: począwszy od fonetyki poszczególnych głosek, przez podstawowe zwroty, do zagadnień
z gramatyki. Uczestnicy warsztatów byli zgodni co do tego, że czas jeszcze nigdy tak szybko nie mijał im czas podczas nauki. Wszyscy dowiedzieli się dlaczego pochodzący z Transylwanii hrabia nazywał się Drakula oraz że najlepszym środkiem komunikacji jest trenul lub autobuzul. 
    Raz jeszcze dziękujemy Pani Joannie Kornaś-Warwas, że w tak krótkim czasie udało jej się obalić wszystkie mity i uprzedzenia jakie mieliśmy do tego jakże „odległego” i „nieznanego” nam kraju i jego mieszkańców.

Dawid Brzeziński

 KONFERENCJA „NIEPEŁNOSPRAWNI – SPECJALNE POTRZEBY”

    Dnia 18 marca 2015R. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu w ramach doskonalenia kadry pedagogicznej odbyła się konferencja zatytułowana „Niepełnosprawni – specjalne potrzeby”. Mieliśmy możliwość poznać działy pedagogiki specjalnej, rodzaje i stopnie niepełnosprawności, ograniczenia jakie one powodują i wreszcie w jaki sposób organizować proces kształcenia, aby jak najbardziej korzystał z niego uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki temu zdobyliśmy wiedzę jak dostosowywać wymagania edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych (o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności), tak aby nie tracili oni nic
z treści programowych, a jedynie formy i metody pracy były dla nich pomocne i zgodne z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.


 WARSZTATY „UCZEŃ AUTOREM SWOJEGO PROCESU UCZENIA SIĘ,
CZYLI JAK PRACOWAĆ NAD KONCENTRACJĄ NA LEKCJI”

    Dnia 9 kwietnia 2015r. roku w naszej szkole w ramach doskonalenia zawodowego byliśmy uczestnikami warsztatów „Uczeń autorem swojego procesu uczenia się, czyli jak pracować nad koncentracją na lekcji”. Poznaliśmy kilka technik, których wykorzystanie na lekcji powoduje, iż uczniowie bardziej się koncentrują na powierzonym im zadaniu, kilka prostych
i łatwych do zastosowania ćwiczeń koncentrujących uwagę ucznia oraz jak właściwie planować pracę w grupie uczniów, aby każdy z jej członków był jednakowo zaangażowany i skoncentrowany na zadaniu.


WYKŁAD „NARZĘDZIA TOC – WYKORZYSTANIE W ANALIZIE I REALIZACJI PODSTAW PROGRAMOWYCH ORAZ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA”


    Uzupełnieniem warsztatu z dnia 9 kwietnia 2015r. był wykład, w którym uczestniczyliśmy dnia 22 kwietnia 2015r. na temat „Narzędzia TOC – wykorzystanie w analizie i realizacji podstaw programowych oraz krytycznego myślenia”. To spotkanie poszerzyło naszą wiedzę na temat ważności pracy w grupie, przydatności tej umiejętności w życiu oraz jak dzielić zadania, aby praca była równa a polecenie nauczyciela i cel zrealizowane.

Aleksandra Dąbrowska
 
Z wizytą w Sybinie - pierwszy dzień mobilności edukacyjnej 

      W poniedziałek, dnia 12 października 2015r., grupa nauczycieli ZSO nr 12 rozpoczęła realizację programu mobilności edukacyjnej. O godzinie 9.00 nastąpiło oficjalne przywitanie przez koordynatorkę projektu ze strony rumuńskiej. Następnie nauczyciele CSEI Nr 1 w Sybinie zapoznali polskich gości z rumuńskim systemem edukacyjnym. Omówione również zostały szczegółowo działania dotyczące realizacji zadań wynikających ze specjalnych potrzeb uczniów. Nauczyciele zostali oprowadzeni po szkole, mając okazję zobaczyć pracę tamtejszych pedagogów
i pracowników szkoły.
Na popołudnie zaplanowano zwiedzanie historycznej części miasta. 


Kolejna część relacji z wyjazdu do Rumunii 

Dnia 13.10.2015 roku uczestnicy projektu Erasmus + poznawali historię Rumunii - w tym celu wybrali się do dwóch popularnych turystycznie miejscowości: Bran i Brasov. W pierwszej zwiedzili zamek kojarzony z Władem Palownikiem, czyli Drakulą. W drugiej, podczas spaceru braszowskimi uliczkami, odkrywali ślady przeszłości i dawnego osadnictwa.
W kolejnym dniu obserwowali zajęcia prowadzone przez rumuńskich nauczycieli i aktywnie wzięli udział w wielu z nich. Potem pojechali do skansenu, w którym zapoznano ich z tradycjami, architekturą i kulturą ludową Rumunii.
Przedostatni dzień upłynął pedagogom pod znakiem zajęć praktycznych w Bibliotece Miejskiej Astra. Wspólnie z uczniami szkół integracyjnych tworzyli filmy z wykorzystaniem technologii komputerowej. Po południu wraz z nauczycielami szkoły zwiedzali historyczne centrum miasta Sybin.

Szkoła, w której gościliśmy

    W październiku 2015 roku, podczas wyjazdu do Rumunii, grupę naszych nauczycieli przyjęła miejscowa szkoła specjalna. Zajęcia w tej szkole, ich specyfika, metody, formy pracy, są takie same jak w polskiej szkole specjalnej. Do szkoły uczęszczają uczniowie z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, ze sprzężeniami w postaci zaburzeń słuchu, wzroku czy mowy,
a także osoby z zaburzeniami narządu ruchu, poruszające się na wózku inwalidzkim, czy osoby  
z zaburzeniami autystycznymi. Zajęcia odbywają się w grupach o różnej liczebności osób
w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczniów, np. grupa dzieci autystycznych liczy 5 osób.

    Różnica między polską szkołą specjalną a rumuńską szkołą specjalną polega jedynie na tym, że do ich szkoły uczęszczają również uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem, z tak zwanych trudnych bądź niewydolnych wychowawczo rodzin. W szkole, oprócz lekcji, uczniowie mogą liczyć na wsparcie psychologa, logopedy, dodatkowe zajęcia korygujące wady postawy oraz wsparcie pracownika socjalnego. Mają także zapewnione dwa posiłki (śniadanie i obiad) oraz możliwość kąpieli i zmianę odzieży na czystą. Dodatkowo szkoła wyposaża uczniów w niezbędne akcesoria do nauki: podręczniki, zeszyty, materiały plastyczne. 

    Szkoła pracuje różnymi metodami w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wykorzystując muzykoterapię, arteterapię, biblioterapię, metodę ośrodków pracy, techniki relaksacji oraz różne systemy komunikacji. Każdy uczeń posiada swój indywidualny plan dnia zamieszczony na tablicy w klasie, dodatkowo posiadający piktogramy, aby był czytelny dla wszystkich. Przerwy uczniowie spędzają na podwórku szkolnym, bez względu na pogodę - służy to relaksacji uczniów, rozładowaniu napięć, a co za tym idzie, lepszej koncentracji podczas kolejnych zajęć. Szkoła pracuje w trybie dwuzmianowym, posiada własnego busa, który służy do przewozu uczniów do szkoły oraz do ich domów po skończonych zajęciach. Nauczyciele w poznanej przez nas szkole są bardzo otwarci i chętni do współpracy. 
 Przygotowała: Aleksandra Dąbrowska     

 
zamknij okno