11.11.2018

"Polsko, życzymy Ci kochających Cię i siebie nawzajem obywateli, szanujących siebie nawzajem, którzy będą służyli Tobie i wspólnemu dobru!..."[link do galerii]  [...] 
doradztwo zawodowe


        9 i 16 listopada 2017r. młodzież klasy trzeciej „a” i „b” gimnazjum, zgodnie z kilkuletnią już tradycją, udała się do Sądu Rejonowego w Zabrzu na otwartą rozprawę sądową. Cykliczna obecność młodzieży w Sądzie jest możliwa, z jednej strony dzięki uprzejmości pani Prezes SSR Agnieszki Kubis, która wyraża zgodę na przyjście młodzieży, z drugiej strony zaś dzięki bardzo przychylnej uczniom postawie pana sędziego Adama Krukowskiego.
Większość uczniów po raz pierwszy miała okazję być w tej instytucji, gdzie już przy wejściu trzeba liczyć się z weryfikacją wnoszonych przedmiotów. Z jednej strony młodzież stanowiła grupę, z drugiej zaś każdy indywidualnie musiał poddać się wykrywaczowi przedmiotów uchodzących za niebezpieczne, a przez to zakazane. Budynek Sądu zrobił na wielu duże wrażenie. Było przestronnie, cicho, elegancko…   
     Młodzież z należną uwagą obserwowała dwie rozprawy. Udało im się wytrwać bez żadnych komentarzy - mieli świadomość wagi wydarzenia.. A oprócz sędziego, stron, świadków byli też obrońcy i adwokat. Rozprawa była na bieżąco protokołowana przez protokolantkę.
Tradycyjnie, po zakończeniu rozprawy, pan sędzia rozmawiał z uczniami. Tłumaczył zawiłości kazusów prawnych, przestrzegał, odpowiadał na pytania. A pytania były bardzo różne, dotyczyły np zawodów prawniczych, zadań sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, ścieżki kariery, a nawet wynagrodzenia.
    Pan sędzia odniósł się również do roli kolorów w wypustkach tog w zależności od ról procesowych.
Dzięki wizycie w sądzie uczniowie mogli przyswoić sobie dość specyficzny język prawniczy np. postępowanie dowodowe, odpowiedzialność karna, świadek, strona, wnioski dowodowe.
Wizyta w Sądzie Rejonowym w Zabrzu była pożyteczna, pouczająca i ciekawa.

      8 listopada 2017 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przeprowadzili w naszej szkole zajęcia profilaktyczne, skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Podczas spotkania z licealistami omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej wraz z wybranymi przepisami prawa karnego.
Podczas spotkania z gimnazjalistami klas trzecich omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej po ukończeniu 17 roku życia, a także bezpieczne i właściwe korzystanie z portali społecznościowych.
Internet to medium, w którym przeplata się świat realny z wirtualnym, życie szkolne, zawodowe
i prywatne. Postęp cywilizacyjny zmusza do pogodzenia się z częściową wirtualizacją życia - tj. wymianą informacji, rozrywką, zakupami, bankowością. Nie może jednak umknąć informacja, że na portalach społecznościowych umieszczane są często treści nieprzemyślane, emocjonalne, bardzo osobiste, które zostają na zawsze w sieci i mogą być wykorzystane przez innych bez zgody autora, mogą też w przyszłości stanowić dla niego nie lada problem. Internet tak jak każde inne miejsce nie może zwalniać z czujności i odpowiedzialności.
Zarówno licealiści jak i gimnazjaliści skorzystali także z prelekcji dotyczącej profilaktyki uzależnień. Wspomniano o uzależnieniach od nikotyny, narkotyków, komputerów, smartfonów, a także dopalaczy, na których tym razem skupiono najwięcej uwagi. Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego, dlaczego dopalacze stanowią ogromne zagrożenie dla osób je zażywających, a także uzyskali informacje o instytucjach świadczących pomoc młodzieży - nie tylko w kwestiach związanych z dopalaczami.

      11 stycznia 2016 roku gimnazjaliści z klasy 3b odwiedzili Komendę Miejską Policji w Zabrzu
Podczas nietypowej lekcji zapoznali się z pracą policjantów wydziału ruchu drogowego, wydziału prewencji oraz technika kryminalistycznego [więcej ...

    W pierwszym okresie roku szkolnego 2016/2017 młodzież licealna i trzecich klas gimnazjalnych, która poszukuje wzorców, przykładów ciekawych karier zawodowych i inspiracji do konkretnych zachowań i działań, uczestniczyła w otwartych rozprawach sądowych (Sąd Okręgowy w Gliwicach - 4.10.2016, Sąd Rejonowy w Zabrzu -13.10.2016, 20.10.2016, 22.11.2016, 24.11.2016) i bardzo sobie to doświadczenie wynikłe z pobytu w sądzie ceni. Doceniamy zarówno możliwość obserwacji niewyreżyserowanych ludzkich zachowań w obliczu prawa jak i wynikających z tego konsekwencji. Pan sędzia Adam Krukowski, za każdym razem po rozprawach sądowych poświęcał młodym ludziom swój cenny czas, żeby z nimi porozmawiać. Mogli zadawać pytania dotyczące rozprawy i nie tylko. Pan Sędzia tworzył atmosferę zaufania i wyrozumiałości.

Wszystkie grupy są świadome osiągnięcia ważnych celów edukacyjnych i zawodowych, tj;

• przybliżenie specyfiki zawodów prawniczych

• poszerzenie świadomości znaczenia rzetelnej edukacji

• uświadamianie zagrożeń czyhających na młodego człowieka i konsekwencji wynikających z różnych nieprzemyślanych zachowań.

doradca zawodowy Krystyna Szkarłat

 
zamknij okno